About me

+ Lĩnh vực quan tâm:

– Vật liệu cấu trúc khung cơ-kim (Metal Organic Frameworks-MOFs), Zeolite và các vật liệu mao quản.

– Chất hoạt động bề mặt sử dụng trong chế biến và làm giàu khoáng sản.

– Tinh bột và ứng dụng của các caborhydrate.

+ Đã tham gia các Đề tài khoa học và Dự án R & D của:

– Bộ Khoa học và Công nghệ: Các Đề tài về tổng hợp tá dược từ tinh bột

– Bộ Công Thương: Các Đề tài về chất hoạt động bề mặt, tuyển nổi quặng apatit Lào Cai

– Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Các Đề tài về thuốc tuyển quặng apatit.

+ Các bài báo và công trình tiêu biểu:

Quốc tế:

1.  Naseem A. Ramsahye, Philippe Trens, Céline Shepherd, Philippe Gonzalez, Thuy Khuong Trung, Florence Ragon, Christian Serre, “The effect of pore shape on hydrocarbon selectivity on UiO-66(Zr), HKUST-1 and MIL-125(Ti) metal organic frameworks: Insights from molecular simulations and chromatography”, Microporous and Mesoporous Materials, September 2013, http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2013.09.005

2. N. Ramsahye, T. K. Trung,  T. Devic, P. Horcajada, C. Serre, G. Férey, G. Maurin, P. Trens, “Impact of the flexible character of MIL-88 iron(III) dicarboxylates on the adsorption of n-alkanes”, Chem. Mater., 2013, 25 (3), pp 479–488. DOI: 10.1021/cm303830b

3. N. A. Ramsahye, T. K. Trung, S. Bourrelly, Q. Yang, G. Maurin, T. Devic, P. Horcajada, F. Millange, P. L. Lllewellyn, P. Yot, C. Serre, Y. Filinchuk,F. Fajula, G. Férey, P. Trens, “Influence of the Organic Ligand Functionalization on the Breathing of the Porous Iron Terephthalate Metal Organic Framework Type Material upon Hydrocarbon Adsorption” J. Phys. Chem. C, 2011, DOI: 10.1021/jp205369t.

4. I. Déroche, S. Rives, T. K. Trung, Q. Yang, A. Ghoufi, N. Ramsahye, P. Trens, F. Fajula, T. Devic, C. Serre, G. Férey, H. Jobic, G. Maurin, “Exploration of the long chain n-alkanes adsorption and diffusion in the MOF-type MIL-47 (V) material by combining experimental and molecular simulation tools”, J. Phys. Chem. C, 2011, 115 (28), pp 13868–13876, DOI: 10.1021/jp2039527.

5. T. K. Trung, I. Déroche, A. Rivera, Q. Yang, P. Yot, N. Ramsahye, S.D. Vinot, T. Devic, P. Horcajada, C. Serre, G. Maurin, P. Trens, “Hydrocarbon adsorption in the isostructural Metal Organic Frameworks MIL-53 (Cr) and MIL-47 (V)”, Microp. Mesop. Mater. 2011,140, 114-119. DOI:10.1016/j.micromeso.2010.09.003.

6. T. K. Trung, N. A. Ramsahye, P. Trens, N. Tanchoux, C. Serre, F. Fajula, G. Férey, “Adsorption of C5-C9 hydrocarbons in microporous MOFs MIL-100(Cr) and MIL-101(Cr): A manometric study”, Microp. Mesop. Mater. 2010, 134, 134-140, DOI:10.1016/j.micromeso.2010.05.018 .

7. T. K. Trung, P. Trens, N. Tanchoux, S. Bourrelly, P. L. Llewellyn, S. Loera-Serna, C. Serre, T. Loiseau, F. Fajula, G.Férey,  “Hydrocarbon Adsorption in the Flexible Metal Organic Frameworks MIL-53(Al,Cr)”, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 16926-16932, DOI: 10.1021/ja8039579.

Việt Nam:

8. N. T. Thuan, T. K. Trung. “Toluene alkylation over ZSM-5 modified by antimony oxide”,  Journal of Chemistry, Vietnam Academy of Sciences and Technology, 2006, 44(1), 35-39.

9. M. N. Chuc, H. V. Voi, T. K. Trung, B. D. Hoc, N. H. Van. “Study on material selectivity for oxidation process of n-paraffin to manufacture Laocai grade III apatite collectors”, Journal of Chemistry, Vietnam Academy of  Sciences and Technology, 2005, 43 (5A), 1-8.

10. H. V. Hoan, N. T. Ha, H. V. Voi, T. K.  Trung, N. D. Chuy. “Study on the effect of kinetic parameters over yields and products of n-paraffin oxidation reaction”, Journal of Chemistry, Vietnam Academy of Sciences and Technology, 2005, 43 (5A), 9-14.

International conferences:

1. N. A. Ramsahye, T. K. Trung, T. Devic, P. Horcajada, C. Serre, F. Fajula, P. Trens, “Separation of aromatics from hydrocarbons: a study by experiments and computations“, Fourth International Symposium on advanced micro- and mesoporous materials, 06-09 Septembre 2011, Varna, Bulgarie.

2. N. A. Ramsahye, T. K. Trung, T. Devic, P. Horcajada, P. Yot, C. Serre, F. Fajula, G. Férey, P. Trens, “Influence of organic ligand functionalisation on the adsorption properties of flexible MIL-53(Fe) materials: a study by experiments and computations“, BZA2011, 11-15 Avril 2011, Edinburgh, Grande Bretagne.

3. T. Devic, P. Horcajada, C. Serre, D. Heurtaux, F. Salles, G. Maurin, T. K. Trung, N. Ramsahye, P. Trens, B. Moulin, G. Clet, A. Vimont, M. Daturi, S. Bourrelly, P. Llewellyn, G. Férey, “Organic functionalization in flexible MOFs: effects on the pore opening, flexible character and adsorption properties“, E-MRS, 07-11 juin 2010, Strasbourg, France.

4. Thomas Devic, Patricia Horcajada, Christian Serre, Daniela Heurtaux, Fabrice Salles, Guillaume Maurin, Thuy Khuong Trung, Naseem Ramsahye, Philipe Trens, Beatrice Moulin, Guillaume Clet, Alexandre Vimont, Marco Daturi, Sandrine Bourrelly, Philip Llewellyn and Gerard Ferey, Organic Functionalization in Flexible MOFs: Effects on the Pore Opening, Flexible Character and Adsorption Properties“, Fundamentals of adsorption (FOA 10), 23-28 May, 2010, Kobe, Japan.

5. Philippe Trens, Thuy Khuong Trung et al, “Etude de l’adsorption de n-alcanes par des MOFs flexibles”, Matériaux 2010, 18-22 October, 2010, Nantes, France.

6. T. K. Trung. “Toluene disproportionation over ZSM-5 modified by antimony oxide”, 2nd Young Chemist Conference Proceeding,  2005, 192-197, Vietnam.

Posters:

1. T. K. Trung et al,  IZC16, 4-9 July, 2010, Sorrento, Italie.

2. I. Déroche, T. K. Trung et al, IZC16, 4-9 July, 2010, Sorrento, Italy

3. P. Trens, T. K. Trung et al, MOFs 2010, 5-8 September, 2010, Marseilles, France.

4. R.A. Naseem, T. K. Trung et al, 5th International  FEZE Conference, 3-7 July, 2011, Valencia, Spain

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s